Oto Kokpit

Volvo Temmuz 2023 Fiyat Listesi Açıklandı

Volvo Temmuz 2023 Fiyat Listesi Açıklandı

Volvo Temmuz 2023 fiyat listesi yayınlandı. Bu ay S60 533 bin TL, S90 650 bin TL, V60 Cross Country 540 bin TL, V90 Cross Country 679 bin TL, XC40 313 bin TL, XC60 644 bin TL, XC90 883 bin TL zamlanmış. İşte detaylı liste:


Volvo Temmuz 2023 Fiyat Listesi

Volvo Temmuz 2023 Fiyat Listesi

S60
B5 AWD Plus, Dark 2.655.110
B5 AWD Ultimate, Dark 3.075.230

S90
B5 AWD Plus, Bright 3.813.560
B5 AWD Ultimate, Bright 4.094.060
T8 AWD Plus, Bright 4.165.100
T8 AWD Plus, Dark 4.165.100

V60 Cross Country
B5 AWD Plus, Bright 2.839.820
B5 AWD Ultimate 3.119.510

V90 Cross Country
B5 AWD Plus, Bright 4.001.810
B5 AWD Ultimate, Bright 4.336.700
B6 AWD Plus, Bright 4.011.110
B6 AWD Ultimate, Bright 4.346.150

XC40
T2 Plus, Dark 2.234.814
T5 Plus, Dark 2.543.456

XC60
B4 AWD Plus, Dark 3.569.240
B4 AWD Ultimate, Dark 4.032.170
B5 AWD Plus, Dark 3.677.270
B5 AWD Ultimate, Dark 4.154.270
T8 AWD Plus, Bright 4.027.640
T8 AWD Plus, Dark 4.027.640
T8 AWD Ultimate, Bright 4.334.930

XC90
B5 AWD Plus, Bright 5.209.220
B5 AWD Ultimate, Bright 5.580.620
B6 AWD Plus, Bright 5.328.710
B6 AWD Ultimate, Bright 5.675.210
T8 AWD Plus, Bright 5.458.700
T8 AWD Plus, Dark 5.458.700
T8 AWD Ultimate, Bright 5.805.350
T8 AWD Ultimate, Dark 5.805.350

] }